¥25,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥38,000
1DK 19.83m2 1DK 19.83m2 1DK 19.83m2 1R 22.38m2
南部 
構造:木造 南部 
構造:木造 南部 
構造:木造 中央 
構造:木造
物件番号:31の詳細ページへ 物件番号:33の詳細ページへ 物件番号:38の詳細ページへ 物件番号:365の詳細ページへ
¥38,000 ¥38,000    
1R 22.29m2 1R 21.44m2    
中央 
構造:木造 中央 
構造:木造    
物件番号:366の詳細ページへ 物件番号:374の詳細ページへ